Vård & Omsorg

Såhär kan det se ut i en verksamhet utan ett digitalt nyckelhanteringssystem:

Möt Susan som driver en hemtjänst. Mycket av hennes tid går till administration och att upprätthålla struktur och säkerhet kring brukarnycklar. Hon känner sig ofta frustrerad över att hon och hennes kollegor inte kan tillbringa mer tid med de äldre. 

 

EJ ÅTERLÄMNADE NYCKLAR

Det händer ofta att medarbetare glömmer att återlämna nycklar. Susan måste därför lägga mycket tid på att försöka ta reda på vem som haft nyckeln senast.

KÖER OCH OREDA VID NYCKELSKÅPET

Vid varje skiftbyte, då nycklar ska hämtas och återlämnas, bildas köer vid nyckelskåpet och det är svårt att hålla ordning.

SVÅRT ATT FÖLJA UPP

Ibland uppstår situationer då Susan behöver veta långt i efterhand vem som haft en nyckel vid en viss tidpunkt - men det är ofta omöjligt att ta reda på eftersom uttagen inte dokumenteras.

Såhär kan nyckelhanteringen fungera med AXSOR & EAGLE:

Med ett digitalt nyckelhanteringssystem har Susan kontroll över nycklarna. Hon och personalen har mer tid till sitt viktiga arbete. Systemet hjälper till med automatiska påminnelser, och om någon ändå glömmer att återlämna en nyckel kan medarbetarna enkelt kontakta varandra. 

PAAM Systems har sitt ursprung inom nyckelhantering för vård och omsorg. Vi förstår vikten av sömlösa och effektiva stödsystem i verksamheter där allt arbete handlar om människors liv och hälsa. 

3 sätt att hålla koll på nycklarna med AXSOR & EAGLE

Aviseringar & varningar

Få extra kontroll på nyckelanvändningen när det behövs genom att ställa in varningar för specifika nycklar används. Dessutom kan du få aviseringar om en viss aktivitet inte utförs eller om en nyckel inte återlämnas i tid.

Skiftbyten & påminnelser

Vid varje skiftbyte ställs en återlämningstid in för att se till att alla nycklar lämnas i tid för nästa skift.  Om en nyckel saknas skickas påminnelse via SMS eller e-post till både nyckelinnehavaren och handledaren.

Utökad kontroll

När en nyckel lånas från kund kan du registrera ägaren i AXSOR. Skapa rapporter om all användning av specifika kundnycklar – det skapar mervärde och trygghet för vårdtagarna och anhöriga.