Säkerhetsbranschen

Möt Johnny, chef på ett bevakningsbolag. Johnnys medarbetare behöver ha snabb tillgång till rätt nycklar utan att säkerheten äventyras. Vid en nödsituation ska bolagets kunder kunna lita på att väktarna är snabbt på plats och har rätt nycklar med sig. För att uppnå det behövs säker nyckelförvaring, smidig åtkomst och spårbarhet. 

Såhär kan nyckelhanteringen fungera med AXSOR & EAGLE:

Rondering

För att underlätta ronderingen kan Johnny sätta upp färdiga ronder till sina väktare i AXSOR. Nycklarna som behövs till ronden kan enkelt hämtas ut i EAGLE-anläggningen med ett rond-ID och adresserna visas på en karta.

Larm & utryckning

Vid en nödsituation skickas en automatisk larmkod till EAGLE-anläggningen och alla objekt som behövs för larmet tänds upp. På några sekunder kan någon vara på väg till platsen och veta att alla nödvändiga nycklar är med.

Inventering

Varje nyckelknippa förseglas med en manipuleringssäker nyckelring i stål med ett unikt ID-nummer. Vid en månatlig inventering kontrolleras att ringens ID stämmer med systemet, för att säkerställa att varje nyckelknippa innehåller rätt nycklar.

Säkerhetsbranschen spänner över många olika verksamheter och ingår som en del i många bolag. De viktiga delarna för säkerhetsbranschen är närvaro som gör att vi känner oss trygga, snabbt agerande på larm och att samtidigt ha en strukturerad och planerad rondering.

I och med att säkerhetsbranschen inkluderar både snabb respons och planerade insatser är det viktigt att nyckelhanteringen är både snabb och möjlig att strukturera. Detta är anledningen till att EAGLE har en snabb användarupplevelse och AXSOR ger alla tänkbara möjligheter att skapa en strukturerad nyckelhantering.

3 sätt att få kontroll och uppföljning med AXSOR & EAGLE

Larm och aktiviteter

Besöksrundor eller ronder med adresser och kartor kan kopplas till scheman med tider. Få larm om att aktiviteten är försenad eller inte utförts.

Aviseringar och varningar

Få extra kontroll på nyckelanvändningen när det behövs genom att ställa in varningar för specifika nycklar används. Dessutom kan du få aviseringar om en viss aktivitet inte utförs eller om en nyckel inte återlämnas i tid.

Utökad kontroll

När en nyckel lånas från kund kan du registrera ägaren i AXSOR. Skapa rapporter om all användning av specifika kundnycklar -  det skapar mervärde för kunden och utvidgar kontrollen även utanför den egna organisationen.