EAGLE - framtidens nyckelförvaring

EAGLE är våra smarta anläggningar för nyckelförvaring. Här förvaras dina nycklar och objekt säkert och lättillgängligt för behöriga användare. Det webbaserade administrationsverktyget AXSOR ger dig full kontroll över alla nycklar.

Så funkar EAGLE
EAGLE är mer än bara en säker förvaring. Varje nyckel och objekt övervakas och kontrolleras elektroniskt med hjälp av RFID-teknik. Vårt innovativa system ser till att användarna alltid har tillgång till rätt nycklar – varken fler eller färre. Medarbetare och entreprenörer kan enkelt logga in i anläggningen med tagg eller kort för att hämta ut sina objekt.

Att välja rätt EAGLE
EAGLE-anläggningarna finns i många olika utföranden, storlekar och säkerhetsnivåer. Vilken modell som passar er bäst påverkas bland annat av antalet nycklar ni vill kontrollera, hur ofta nycklarna används och de säkerhetskrav er nyckelhantering behöver möta. 

Läs mer om olika EAGLE-modeller här eller kontakta oss direkt för att få personlig hjälp att välja rätt

Vill du dra nytta av vår erfarenhet?

EAGLE-anläggningar för alla behov

EAGLE är namnet på våra elektroniska nyckelskåp. Flera skåp kan monteras ihop till en enhet och kompletteras med tillbehör utifrån er verksamhets behov. Den kompletta enheten kallas för en EAGLE-anläggning.

Tillsammans med det innovativa administrationsverktyget AXSOR skapar EAGLE förutsättningar för riktigt säker och effektiv nyckelhantering. Du sätter själv ihop ditt system, genom att välja den eller de nyckelanläggningar och tillbehör som bäst passar din organisations verksamhet, lokaler och krav på säkerhet. 

Läs mer om EAGLE-modeller för olika användningsområden nedan.

Spårbarhet

När spårbarhet är huvudfokus och lokalerna har ett bra skalskydd. Dessa EAGLE-anläggningar är lämpade för säkra platser och mindre omfattande användning.

Daglig användning

När ni har många nycklar och objekt som används av olika personer dagligen. Dessa EAGLE-anläggningar har robusta inkapslingar anpassade för hårdare användning och en högre säkerhetsnivå.

Hög säkerhet

När det finns behov av hög säkerhet. Dessa SSF3492-klassificerade EAGLE-anläggningar har riktigt robust design och extra fysiska säkerhetsfunktioner.

Monitor eller inte?

Med en monitor (bildskärm) på EAGLE-anläggningen kan du söka efter nycklar och adresser, visa uttagna objekt och hitta kontaktinformation till användare som har uttagna nycklar just nu.

Det är möjligt att välja bort monitor från din EAGLE-anläggning, om ni exempelvis endast ska hämta ut objekt och inte behöver söka eller visa information vid anläggningen.

Viktigt att tänka på - nyckelringar och märkningar

Nyckelringar 
När du ska sy ihop säkerheten kring ditt nyckelhanteringssystem är valet av nyckelringar viktigt. Vi erbjuder tre typer av nyckelringar beroende på vilken säkerhetsnivå som önskas och hur ofta nycklarna byts ut. Alla våra nyckelringar är ej återförslutningsbara och har unika paginerings-ID som säkerställer att nycklar inte kan bytas ut obemärkt.

Märkning av identitetsbärare
I varje EAGLE-anläggning finns identitetsbärare för nycklar märkta med siffror. Om du har flera EAGLE-anläggningar kan identitetsbärarna behöva skiljas från varandra, för att undvika att nycklar från olika anläggningar blandas ihop. Därför är det möjligt att lägga till märkningar på identitetsbärarna i form av färger och bokstäver.

Ytterligare valmöjligheter

När du valt EAGLE-modell och övervägt alla nyckelhanteringsfrågor ovan finns det ytterligare val du kan göra för att skräddarsy din nyckelanläggning.

Olåsta eller låsta nyckelpositioner
Anpassa säkerhetsnivån i din EAGLE-anläggning genom att välja olåsta, låsta eller dolda nyckelpositioner.

Alkolås
Om du hanterar bilnycklar kan du utrusta ditt EAGLE med ett alkolås. Kräv negativt test för att öppna dörren på anläggningen eller bara för att hämta vissa objekt.

Ska anläggningen stå på avlägsen plats?
Om PAAM Systems driftar din AXSOR-installation och du placerar din EAGLE-anläggning på en avlägsen plats utan fast kommunikation erbjuder vi en 4G-router som skapar en VPN-anslutning till servern. Detta innebär att du kan placera EAGLE-anläggning på nästan vilken geografisk plats som helst.