Vision och mission

Frihet att välja

Vi strävar efter att göra världen till en plats för valfrihet, när det gäller kontroll, spårbarhet, optimering och säkerhet för alla. 

Always in Sight

Vi digitaliserar användningen av fysiska nycklar, så att de riktiga vardagshjältarna kan fokusera på sina uppdrag. 

Uppförandekod

Vi står för:

Miljöinsatser

PAAM respekterar vår planets gränser. Vi arbetar med ett förebyggande förhållningsätt för att minimera miljöpåverkan från vår egen verksamhet, samt våra samarbetspartners och leverantörer. 

Vi följer upp vårt faktiska fotavtryck från vår verksamhet, tillverkning och transporter – och försöker ständigt förbättra vår verksamhet. 

Kvalitetskontroll

ISO

Licensgivaren för PAAM Systems innehar ISO-certifieringen 90001, 14001 och 45001. Detta innebär att alla i PAAM-konceptet följer processerna och kulturen och ser till att det alltid finns en strävan efter förbättringar.

R-licens

PAAM Systems AB är sedan 2011 innehavare av R-licensen, vilket är en kvalitetsmärkning som rekommenderar företag som aktivt arbetar med ett etiskt förhållningssätt.

CE märkning

Alla EAGLE-produkter är CE-märkta. Det betyder att de alla uppfyller flera EG-direktiv, såsom begränsningar av farliga ämnen och elektromagnetisk strålning.

Du måste känna till det förflutna 

för att förstå nuet.